Buzz...

Vietnamese Bloggers    Ask me anything   

June 9, 2014 at 6:04am
44 notes
Reblogged from pudjam666

How I increased conversion on my checkout form by 60% →

pudjam666:

image

I run a service called DistroKid that costs $19.99/yr. Musicians use it to get their music into iTunes, Spotify, and other stores.

I noticed that 75% of users were dropping out at the credit card form. A 25% conversion rate seemed okay to me, so I didn’t give it much thought for a year.

October 17, 2013 at 12:54am
0 notes

Phải giữ Mười điều răn

Nếu hỏi “Có giữ Mười điều răn hay không?” Nhiều người sẽ trả lời cho tôi nghe là:

a. Kiểu nói suông như thế này: Chúng ta ở thời ân điển rồi, không cần giữ gì hết!

b. Hoặc trích dẫn cụ thể Mathio 22:37-40, rồi cũng phán, không cần!

"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: NGƯƠI HÃY HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT Ý MÀ YÊU MẾN CHÚA, LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI NGƯƠI. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: NGƯƠI HÃY YÊU KẺ LÂN CẬN NHƯ MÌNH. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra" (Mathio 22:37-40).

c. Hoặc nói là, Tuỳ! Luật nào phù hợp thì giữ!

d. Hoặc nói: Văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống (I Cô-rinh-tô 3:6)

Tôi đồng ý rằng các luật về dân sự, ngày lễ, mùa màng, … những luật Thiên Chúa chỉ dành riêng cho người Israel. Nhưng nếu nói theo kiểu hên/xui của anh (c) là không dược, kiểu nói này ngang tàng và unfixable!

Với anh a, b và d, tôi xin nêu ý kiến của mình như sau: “Luật pháp của Thiên Chúa đặt ra là phải giữ”

i. Lời Chúa, cả Tân Ước và Cựu Ước đều là thước đo cho sự thánh sạch.

Vì sao Thiên Chúa lại có chương trình cứu rỗi con người? Vì họ thánh sạch, họ không vi phạm bất cứ một tội lỗi, không bỏ qua bất kỳ một giới răn nào hay sao?

Thánh Kinh ghi rõ:

"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."

Vậy nếu anh bỏ qua Mười Điều Răn, thì anh biết đâu là tội để mà phân biệt?

ii. “Kính Chúa và yêu người” là bản luật pháp thâu gọn

Vâng, không hề sai, nhưng xin nhớ cho, đây chỉ là bản tóm tắt các điều luật của Thiên Chúa. Từng chi tiết trong điều luật, đều không đi sai với bản luật pháp thâu gọn này.

Gọi luật pháp là F và luật thâu gọn là P thì F và P tương đồng với nhau.

 • Anh giữ trọn F, anh cũng giữ trọn P và ngược lại
 • Anh vi phạm F thì anh cũng vi phạm P và ngược lại.

  Thí dụ:

 • Người phỉ báng Thiên Chúa, lấy danh Thiên Chúa ra làm trò vui, … rõ ràng không là người kính mến Thiên Chúa.

 • Người có đức tính “yêu kẻ lân cận như mình” chắc chắn phải nghỉ ngơi đúng giờ giấc, hiếu thảo cha mẹ, không nói dối, không trộm cướp, không tà dâm, không giết người, …

iii. Văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống (I Cô-rinh-tô 3:6)

Đây cũng là sự thật, nhưng anh (d) đã hiểu sai vấn đề mất rồi!

Luật pháp của Thiên Chúa đặt ra giúp con người tránh xa tội lỗi, nhưng hỡi ôi, có người trần mắt thịt nào giữ được luật pháp của Thiên Chúa đâu! Vậy nên, con người sẽ chết vì tội lỗi của mình. Đúng là “Văn tự làm cho chết” thật, nhưng xin cũng nhớ cho, “văn tự” đây cũng chính là “văn tự” của Thiên Chúa, không thể bỏ đi được đâu!

Nếu chỉ có vế đầu thì con người quả thật bi đát, không có lối nào thoát! Nhưng không phải như vậy đâu:

John 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, chúng ta được sanh lại, không phải chui vào lòng mẹ và được sanh ra lần nữa, nhưng sanh lại trong Thánh Linh:

John 3:5 “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời”

Vậy nên, I Cô-rinh-tô 3:6 phải được hiểu là: Đứa Thánh Linh ban năng lực để chúng ta làm trọn luật pháp của Thiên Chúa.

Chúng ta phải quả quyết rằng “có” nếu có ai hỏi “Có giữ Mười điều răn hay không?”

September 30, 2013 at 1:15pm
1 note
Reblogged from nhunggihayho

Adams - Taking PHP Seriously (pdf) →

nhunggihayho:

<

blockquote>

Slide của Facebook’s Keith Adams nói về những vấn đề cũng như ưu điểm của ngôn ngữ PHP và Facebook’s HHVM đã giải quyết những vấn đề đó ra sao.

September 27, 2013 at 7:12am
2 notes
Reblogged from nhunggihayho

webscript - scripting on the web →

nhunggihayho:

Webapp giúp developer viết những app nhỏ gọn mà không cần lo về server, database, sử dụng ngôn ngữ Lua.

Chức năng chính:

 • App backends: mã hóa mật khẩu, database, Lua
 • Webhook targets: nhận webhook request từ các dịch vụ khác như Evernote, Dropbox, Google Drive …
 • Cron jobs: chạy tác vụ định kỳ
Gợi ý sử dụng
 • monitor website tìm sự thay đổi
 • crawl website đơn giản

7:08am
9 notes
Reblogged from give-n-go
give-n-go:

Check out Login Form by Rex Kirby (@rexkirby) on CodePen and the Dribbble shot that inspired it.

give-n-go:

Check out Login Form by Rex Kirby (@rexkirby) on CodePen and the Dribbble shot that inspired it.

September 23, 2013 at 10:38pm
0 notes

Tối hôm nay tui lại lăn tăn vọ D8, git pull về, D8 dev site hư thẳng cẳng. Tui biết là tui không có khả năng fix rồi, thôi thì lui cui cài lại site cho nó lành…

Cẩn thận, tui dzô github.com/drush-ops/drush, pull cái mới nhất dzìa. Và cái gì tới cũng tới, cài lại thôi

alias drush="/path/to/drush.git/drush"
cd /path/to/d8/sites/mysite/
drush si --root=/path/to/d8/ --uri=mysite -vy

Drush dễ thương in ra user name và password cho tui, tui vui vẻ và đăng nhập thôi ^^

Tuyệt dzời, UI y nguyên :D

Tui dzô admin để bật module disqus mà tui đang upgrade lên. Lạ, module rõ ràng nằm cùng dir với mấy module dev cũ, máy module đó nằm đó mà disqus đâu roài? Chưa kịp trả lời cho câu hỏi của tui… tui liếc sơ một vòng trang quản lý admin, ẹc, sao lạ, mấy cái module mở mặc định sao hắn lại không cho uncheck nhỉ?

Dzô drush làm phát: drush pml | grep Enabled. Khì khì, nghĩ thầm trong lòng, không cho ta click thì ta drush, trước tiên tui thử dis module tour:

drush dis tour

… … …

hic

Drupal 8 does not support disabling modules.

… …

Tại sao? Tại sao có cái message quái quỷ này? Search thử cái chuỗi khỉ khô này… thì ra, anh Sun là tác giả: https://drupal.org/node/1883658

Ức chế, tui lên đây xả rác xíu rồi vọc tiếp :v

Happy coding night ^^

Update 1: Để disable module ở D8, người ta phải xài module này https://drupal.org/project/disable_modules — Xin lỗi tui chịu hông có nổi ((=

Update 2: Tui tính download cái module như đề cập ở update, bà con phán xét giùm tui đi, tui đúng hay là tui sai:

$ drush dl disable_modules
No release history was found for the requested project (disable_modules).    [warning]
Could not download requested project(s).                     [error]

Update 3: Thì ra disable_modules.module có 0 commits https://drupal.org/node/2076785/commits

Update 4: Để drupal nhận, file disqus.info.yml phải thêm dòng

type: 'module'

Update 5: Chưa xong gì ráo, nhưng cũng có chút thành quả: https://drupal.org/node/2091903#comment-7890811 Thôi tui đi ngủ đây, gần 1h sáng rồi. Chúc bà còn ngủ ngon.

September 21, 2013 at 9:14am
0 notes

Bài học từ người trộm “lành”

Sự kiện Đức Chúa Jesus chịu thương khó, có một câu chuyện nhỏ được bác sĩ Lu-ca ghi chép lại trong Lu-ca chương 23:

38 Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người Nầy Là Vua Dân Giu-đa. 39 Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Người không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! 40 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41 Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng ngươi nầy không hề làm một điều gì ác. 42 Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jesus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

TH suy nghĩ không hiểu tại sao một người rất gian ác, khi bị tử hình lại nhận được ơn cứu chuộc lạ lùng như vậy. Tới giờ TH cũng chưa rõ lắm về ý nghĩa sâu xa của câu chuyện này. Tuy nhiên, TH có một số bài học rút ra được là:

 1. Sự kiện bắt đầu từ sự sỉ nhục Đức Chúa Jesus của các tên lính, tiếp theo là sự sỉ vả của một tên trộm bị hành hình bên cạnh Đức Chúa Jesus. Rõ ràng đây là những việc làm rất sai trật và đáng trách, nhưng nếu xét cho kỹ, nếu không có những việc làm này, thì rất khó để anh trộm “lành” có thể mở miệng xưng nhận tội lỗi và đặt niềm tin vào Đức Chúa Jesus.

 2. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời là rất lớn, những người rất xấu xa, đến nỗi bị hành hình ở hình thức nặng nhất, nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời vẫn còn ban ra trên những con người như vậy.

 3. Anh trộm nhận biết Đức Chúa Jesus không có tội, biết Đức Chúa Jesus sẽ về trời, … rõ ràng anh ta đã biết được chân lý cứu rỗi từ trước và đã dành thời gian suy niệm về sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus.

  Tin lành được rao ra, có thể không có kết quả tức thì, nhưng công khó của người gieo giống sẽ không là vô ích.

January 8, 2013 at 1:57pm
0 notes

Responsive Slider →

December 11, 2012 at 8:05pm
3 notes
Reblogged from thecmsguy

The CMS Guy: OpenPublic is a Necessity for Businesses →

thecmsguy:

OpenPublicA content management system must be prepared well to make it easier for content to be secured and posted online quickly. This is especially important for government-based sites where data has to be not only online…

8:05pm
2 notes
Reblogged from mrcloudhosting

Mr. Cloud Hosting: Advantages of Cloud Web Hosting →

mrcloudhosting:

Cloud web hosting can be described as hosting which utilizes the resources of many clustered servers. What this means essentially is that your site makes use of the virtual resources of many servers to accommodate every aspect of hosting your website. Security is dealt with, load is balanced…